Přihláška do ZUŠ

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlanská 1359/19, příspěvková organizace


Zákonní zástupci zájemců o studium nejprve vyplní on line přihlášku a po dohodě se zástupci ředitele se dostaví společně do školy k vykonání talentové zkoušky. V průběhu zápisu ZUŠ Liberec vytiskne písemný souhlas se zpracováním osobních údajů a on line vyplněnou přihlášku ke kontrole a k podepsání zákonnými zástupci. Výsledek talentové zkoušky o přijetí do ZUŠ bude následně sdělen zástupci ředitele.
S osobními daty bude nakládat ZUŠ Liberec dle platné legislativy.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Vaše ZUŠka.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


V poznámce uveďte zdravotní a jiná omezení dítěte