Přihláška ke studiu

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II


Prihlášku do Komplexního přípravného studia vyplníte tak, že zvolíte
obor: hudební
studijní zaměření: komplexní přípravné studium

TERMÍN ZKOUŠKY PRO KPS JE POUZE PONDĚLÍ 24.8.2020

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Poznámku prosím nemažte. V případě potřeby pouze dopište text.
Jako rodič či zákonný zástupce souhlasím s možností publikovat v tisku a v elektronických médiích fotografie, audio a video nahrávky a veškeré produkty (obrázky, keramika, literární texty a další)z činnosti ZUŠ Vítězslava Nováka, Janderova 165/II, Jindřichův Hradec, které zachycují naše dítě nebo produkty, které naše dítě vytvořilo v průběhu výuky. Jsem si vědom svého práva tento souhlas kdykoli písemně odvolat a to i bez udání důvodů.

Odesláním potvrzuji že jsem obeznámen se školním řádem. Školní řád naleznete na této stránce www.zus-jhradec.cz/obory/dokumenty-ke-stazeni