Přihláška do ZUŠ Nehvizdy

ZUŠ Nehvizdy


Dítě, které 1. 9. 2023 nedovrší 7 let, se zapisuje v hudebním oboru do Přípravné hudební výchovy (PHV).
Pro školní rok 2023/24 otevíráme přípravné ročníky (tzn. děti ve věku 5-6 let) pouze pro hudební (PHV) a taneční (PTV) obor.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Uchazeči jsou o výsledcích přijímacího řízení informováni interaktivním systémem. Na základě vyplnění přihlášky bylo uchazeči na uvedený e-mail zasláno potvrzení o přijetí přihlášky. V těle emailu je odkaz „Rozhodnutí o přijetí naleznete zde„. Kliknutím na odkaz uchazeč zjistí stav přijetí. Zpravidla trvá vyhodnocení talentových zkoušek do 14 dnů, avšak okolnosti tomu přiměřené mohou vyhodnocení prodloužit. Jelikož kapacita školy nesmí být překročena, je nutné nejprve stanovit přesný počet žáků.