Přihláška k talentovým zkouškám do Základní umělecké školy Ořechov

ZUŠ Ořechov, příspěvková organizace


Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace
Komenského 702/4 664 44 Ořechov

Studium


Pobočka a talentové zkoušky


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Kritéria pro přijímání uchazečů
Hudební obor
• Intonace a sluchové předpoklady, libovolná píseň.
• Rytmus - hra na rytmickou ozvěnu a rytmická paměť.
• Celkový projev individuality – samostatnost projevu, zralost, reakce na pokyny pedagoga, tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření.
Výtvarný obor - volná tvorba, osobitý přístup, nákres zvoleného předmětu, doporučujeme přinést 1-2 práce z domu
Taneční obor - fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost (vzít s sebou cvičební úbor)
Literárně dramatický obor - přivítáme připravený text, scénku, řeč bez vad, představivost, přirozenost - celkový projev dítěte
S osobními údaji, poskytnutými pro potřebu talentových zkoušek a přijímacího řízení, budeme nakládat a zpracovávat je v souladu dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a správního řádu,viz. webové stránky školy www.zusmore.cz