PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263


Přihláška ke studiu ve školním roce 2022/2023

Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Žákem školy se stává dítě až po zaplacení školného. Splatnost školného na 2. pololetí je 15. února 2023.