PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263


Přihláška je pouze pro nové žáky, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením na nový školní rok 2021/2022.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Během června budou zaslány zákonným zástupcům informace k začátku školního roku 2021/2022 emailem.