Přihláška do ZUŠ


Studium


Pobočka a talentové zkoušky


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a Školní řád ZUŠ Vadima Petrova.
Osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu školy a budou chráněny dle zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.