Přihláška ke studiu ZUŠ Děčín

Základní umělecká škola Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29,
příspěvková organizace


Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vážíme si Vašeho zájmu o studium na naší škole.
Přijímací talentové zkoušky se konají 29. - 31. 5.
Sledujte stránky naší školy www.zusdc.cz