Přihláška: školní rok 2021/2022

A. Muchy Ivančice, příspěvková organizace


Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice příspěvková organizace,
Palackého náměstí 1607/27a,
telefon škola: 564 451 660,
telefon ředitelka: 732 369 174,
telefon zástupce: 739 349 351,
email: zusamibo@volny.cz,
www.zus-ivancice.cz

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


DŮLEŽITÉ!
a) STÁVAJÍCÍ ŽÁCI: Do poznámky uveďte jméno učitele vašeho dítěte.
b) NOVÍ UCHAZEČI: Do poznámky uveďte NOVÝ ŽÁK a náhradní variantu nástroje, pro případ, že na vybraný nástroj nebude přijetí možné z kapacitních důvodů.
c) DŮLEŽITÝ ÚDAJ - název školy (MŠ, ZŠ, SŠ) a třída, kterou bude žák od 1. 9. 2021 navštěvovat.