Přihláška bude zpříštupněna od 01.02. do 30.06.2020