ZUŠ Hostivař - Přihláška ke zkoušce do přípravného studia pro školní rok 2022/23

Přijímací zkoušky do všech oborů pro děti ve věku 5 a 6 let (k 1. 9. 2022)


ZUŠ Hostivař
Trhanovské náměstí 8
102 00 Praha 10 - Hostivař

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Kritéria pro přijetí uchazeče do přípravného studia a co je třeba si připravit najdete na www.zus-hostivar.cz/home/prijimaci-zkousky/do-ps/.

O výsledku přijímací zkoušky budete informováni e-mailem nejpozději od 10. 6. 2022.

Máte-li zájem o konzultaci s koordinátorem naší školy pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, napište na e-mail spolecnevzdelavani@zus-hostivar.cz.
Veškeré osobní údaje vyplněné v této přihlášce jsou zpracovávány a chráněny v režimu GDPR. Více informací získáte na www.zus-hostivar.cz/informace/zakladni-udaje/ - pověřenec pro GDPR.