ZUŠ Hostivař - Přihláška do přípravného studia pro školní rok 2021/22

Přijímací zkoušky do všech oborů jsou určené pro děti 5ti a 6ti leté (k 1.9.2021).


ZUŠ Hostivař
Trhanovské náměstí 8
102 00 Praha 10 - Hostivař

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Kritéria pro přijetí uchazeče do přípravného studia a co je třeba si připravit najdete na www.zus-hostivar.cz/home/prijimaci-zkousky/do-ps/.

Forma přijímacího řízení v návaznosti na hygienicko-epidemiologickou situaci bude prezenční v hlavní budově školy (Trhanovské náměstí 8, Praha 10) nebo distanční na platformě ZOOM. V pondělí 24. 5. 2021 budou přihlášení zájemci obesláni e-mailem s bližšími informacemi o hygienicko-epidemiologických pravidlech a o formě přijímacího řízení, případně s možností volby prezenční a distanční preference uchazeče.

O výsledku přijímací zkoušky budete informováni e-mailem od 9. 6. 2021.

Máte-li zájem o konzultaci s koordinátorem naší školy pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, napište na e-mail spolecnevzdelavani@zus-hostivar.cz.
Veškeré osobní údaje vyplněné v této přihlášce jsou zpracovávány a chráněny v režimu GDPR. Více informací získáte na www.zus-hostivar.cz/informace/zakladni-udaje/ - pověřenec pro GDPR.