Přihláška k přijímacím zkouškám

ZUŠ Pštrossova 202/15, Praha 1


Místo, kde se konají talentové zkoučky hudebního oboru, je ZUŠ U Půjčovny 4, Praha 1.
Talentové zkoušky tanečního oboru se konají v budově GPJP, tedy Gymnázia prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)