Přihláška ke studiu na ZUŠ F. Jílka Brno

Do poznámky níže uveďte NÁHRADNÍ VARIANTU NÁSTROJE pro případ, že na vybraný nástroj nebude možné přijetí z kapacitních důvodů.


U položky "Preferovaná pobočka" se jedná pouze o místo zkoušky. Preferovanou pobočku VÝUKY nahlásite komisi přímo na talentové zkoušce.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Do poznámky uveďte NÁHRADNÍ VARIANTU NÁSTROJE pro případ, že na vybraný nástroj nebude možné přijetí z kapacitních důvodů.