Přihláška ke studiu na ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí

Vytištěnou a podepsanou přihlášku přineste s sebou k talentové zkoušce.

Uchazeči do elementárního kroužku Školička NOTIČKA tuto přihlášku nevyplňují, spuštění přihlášky do NOTIČKY bude 1.7.2020.


Studium


Pobočka a talentové zkoušky


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)