Přihláška ke studiu


Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování. Vámi vyplněné údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka.
V poznámce prosím napište "PL", pokud preferujete možnost výuky předmětu nauky o hudbě v polském jazyce (platí pouze pro hudební obor).
V poznámce prosím také uveďte, pokud vaše dítě již studuje v ZUŠ Třinec jiný obor nebo předmět.
V poznámce v hudebním oboru můžete také uvést 2. variantu hudebního nástroje, o který byste případně měli zájem, pokud by byla kapacita některého hud. nástroje již zaplněná. Napište např. "nebo housle" apod.
V poznámce můžete také vyplnit jména preferovaného pedagoga. Pokud je to možné z organizačních důvodů, snažíme se i těmto požadavkům vyhovět.