Přihláška ke studiu
Základní umělecká škola Brno, Veveří,
příspěvková organizace


Veveří 944/133
616 00 Brno
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno

Příjmení

Rodné číslo

Datum narození

Místo narození

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoř, VŠ)

Třída

Zdravotní poj.

Zdravotní stav

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
** Nepovinný údaj proškrtněte pomlčkou "-"

Poznámka