Přihláška ke studiu

Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno

Příjmení

Rodné číslo

Datum narození

Místo narození

Státní občanství

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon*

Mobilní telefon*

E-mail*
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
Poznámka


* jen pro zletilé žáky

Informovaný souhlas ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů je přílohou této přihlášky.
Podpis zákonného zástupce:..................................................

Dne:..........................

Přihlášku prosím nejprve vytiskněte a podepište. Po té stiskněte tlačítko odeslat.