Žádost o přijetí ke studiu

Základní umělecká škola J. R. Míši
Orlová
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje uchazeče
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje uchazeče
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje uchazeče
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
* Povinný údaj
Poznámka

Jsem si vědom/a skutečnosti, že na základě této mé žádosti se mé dítě zúčastní přijímacích a talentových zkoušek. V případě jejich úspěšného vykonání a přijeté mého dítěte ke studiu oznámí ředitel školy toto rozhodnutí na úřední desce školy a webových stránkách školy. V případě že se moje dítě přijímacích a talentových zkoušek nezúčastní, nebude tato žádost školou dále akceptována. Termín konání přijímacích a talentových zkoušek bude vyvěšen na úřední desce školy a webových stránkách školy nejpozději 14 dní před jejich konáním.

Tento dokument je vypracován v souladu s ochranou osobních údajů dle GDPR. Osobní údaje zde uvedené jsou systematicky chráněny smluvními partnery a organizačními opatřeními ZUŠ J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace.