Přihláška ke studiu
ZUŠ Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*
(MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, VOŠ)


Třída*

Zdravotní pojišťovna*

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
Poznámka

* Povinný údaj