Přihláška ke studiu

SZUŠ Universum, s.r.o.,
Kořenského 23b, Brno
Místo vzdělávání
Vyberte preferované místo vzdělávání*

Studium
Obor*

Studijní zaměření*

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1.9. v roce nástupu do ZUŠ bude žákem školy (název a místo MŠ, ZŠ, SŠ)
Třída
Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
Poznámka


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.
Vztahy mezi školou a zákonným zástupcem nezletilého žáka / zletilým žákem upravuje Smlouva o poskytování výuky.
Osobní údaje uvedené v přihlášce zpracovává škola v souladu s platnou legislativou pro účely přijímacího řízení.